کلاهبرداری با سیم کارت های پیش شماره 0942

کلاهبرداری با خطوط 0942

یکی از معضلات کاربران تلفن همراه، تماس هایی است که از طرف افراد کلاهبردار با آنها برقرار میشود. این کلاهبرداران هربار با ترفند و شیوه ای جدید وارد شده و از سادگی مردم سوءاستفاده میکنند. در بین آخرین اخبار مربوط به کلاهبرداری، مواردی مشاهده است که با تماس از خطوط تلفن همراه با پیش شماره […]